Doğum kontrolü nedir? Doğum kontrol ilaçları haram mı? Kürtaj nedir? Kürtaj yaptırmak haram mı? Kürtaj hangi durumlarda caiz olur? Doğum kontrolü ve kürtaj konusunda dini hükümler nelerdir?

DOĞUM KONTROLÜ

Hangi dinden,hangi mezhepten,hangi coğrafyadan olursa olsun her kadın ve erkek evlenip yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak ister.Evlenmek ve çocuk sahibi olmak milletlerin ve medeniyetlerin bekası ve devamlılığı için şarttır.Böylece yeni nesiller meydana gelerek medeniyetler yaşar.Peygamber efendimiz hadis-i şeriflerinde evlenmeyi tavsiye etmiş, çocuk sahibi olmak konusunda tavsiyelerde bulunmuş ve kıyamet günü ümmetinin çokluğu ile iftihar edeceğini bizlere bildirmiştir. ama şunu da unutmamak gerekir ki sadece bir evlat dünyaya getirmekle her şey tamamlanmış ve maksat hasıl olmuş olmaz.Dünyaya getirdiğimiz evlatlarımızı dinine uygun,İslam ahlakı üzerine ve milleti için hayırlı birer evlat olarak yetiştirmekte asli vazifelerimizdendir.

Bu konuda Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur.

” Hiç bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır.”

Her ne kadar evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı Efendimiz (sav) evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı sonrasında ise onları güzel ahlak üzere yetiştirmeyi tavsiye etse de bazı çiftler çocuk sahibi olmak istememektedirler. Diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulunun açıklamalarından yola çıkarak şunu diyebiliriz ki; çiftlerin dönem dönem çocuk sahibi olmak istememelerinde bir sakınca yoktur.Ancak burada çiftlerin çocuk sahibi olmamak için başvurmuş olduğu metot ya da usuller önemlidir. Kadının hamile kalmasını önleyici tedbirler alınmış olmasının hem dini, hemde medeni hukukta yasaklanmamış, bu konuda bir kısıtlamaya gidilmeden tamamen eşlerin iradelerine bırakılmıştır. Ayrıca gebelikten korunmak için tercih edilen yöntem dini açıdan sakıncalar barındırmamalıdır.

Doğum Kontrol Hapları Haram mı?

Doğum kontrolü; karı koca arasındaki cinsi münasebet nedeniyle eşlerin istedikleri zaman çocuk sahibi olmak için gebe kalmayı önleyici önlem ve tedbir almaları doğum kontrolü olarak tanımlanır.

Evli çiftler her ne kadar çocuk sahibi olup olmamakta kendi iradelerini kullanarak karar verseler de,kullanacakları yöntem ve o yöntemin içeriği konusunda dini kaideleri dikkate almak zorundadırlar. Doğum kontrolü konusunda bir çok yöntem olmakla birlikte bunlardan biri de doğum kontrol ilaçlarıdır. Doğum kontrol hapı dediğimizde sadece bir çeşit haptan bahsedemeyiz.Elbette ki bir çok ilaç mevcuttur.Esas olan gebeliği önleyecek olan bu ilacın içerisinde bulunan maddelerdir. İçerisinde dinen haram olan bir madde kullanılmış ise o zaman bu ilacı kullanmak uygun düşmez ve caiz değildir.İçeriğinde dinen haram olan bir madde yoksa o zaman o ilacın kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.Bu nedenle bu tür ilaçları kullanmadan önce detaylı olarak araştırılmalı ve ona göre kullanımı sağlanmalıdır.

Doğum kontrolü bireyleri ilgilendiren eşler arasındaki bir mesele olduğu kadar aynı zamanda toplumu ilgilendiren sosyolojik yönleri ve etkileri de vardır.

Doğum kontrolü yani gebeliğin önlenmesi, kadın yumurtası ile erkek sperminin rahimde cenin halini almasından sonra gebeliğin önlenmesi ile farklılık arzeder. Doğum kontrolü gebelikten önce alınan tedbirler neticesinde hamile kalkmasının engellenmesi bakımından çocuk düşürme ya da kürtajdan ayrıldığı için farklı dini hükümlere tâbidir.

Peygamber Efendimiz (sav) İslam toplumunun temelini oluşturan aile kurumuna büyük önem vermiş, kadın ve erkeklere evlenmeyi tavsiye etmiştir. İslam hukuku toplumun temelini oluşturan aile kurumunu korumak ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla bazı tedbirler öngörmüştür.

Nüfusun medeniyetlerin en büyük güç ve enerji kaynaklarından biri olması nedeniyle ve Peygamber Efendimiz (sav)’in ” Ümmetinin çokluğu ile övüneceği” ile ilgili hadisler göz önünde bulundurulduğunda nüfus yada aile planlamasının tasvip edilmediği sonucu çıkarılabilir.

Gebeliğin önlenmesi amacıyla İslam öncesi dönemden bu yana çok farklı yöntemler kullanılmıştır. Günümüzde teknolojik ve tıbbî gelişmelerle birlikte gebeliğin önlenmesi amacıyla kullanılan yöntemlerde artmıştır.

İslam alimlerinden bir kısmı Peygamber Efendimiz’in kıyamet günü mahşerde Ümmetinin çokluğu ile övüneceği Hadis-i Şerifine dayanarak doğum kontrolü yada aile planlamasının tavsiye edilmediği görüşünü savunmuşlardır.

İslam alimlerinden doğum kontrolünün mubah olduğunu savunanlar ise İslam öncesi tarihlerden bu yana bilinen ve ilk dönem müslümanlarında bildiği azil ( erkeğin spermini dışarı bırakması) yönteminin Peygamber Efendimiz tarafından yasaklanmamış olmasını delil olarak göstermektedirler.

Günümüz teknolojisi ve tıp alanındaki gelişmelerle birlikte gebeliği önleyici azil yada diğer birçok yöntem bulunmaktadır. Esasen gebeliği önleyip önlememek eşlerin kendi aralarında belirleyip karar vereceği bir meseledir. Ancak burda önemli olan gebeliği önlerken kullanılan yöntemin döllenme oluşmadan önce devreye girmesi ve döllenmeyi engellemesidir.

        Kürtaj Yaptırmak Haram mı?

Çoğu zaman doğum kontrolü ile kürtaj birbiri ile karıştırılmaktadır. Bu nedenle bu konuya da açıklık getirmek ve arasındaki farkı belirtmek gerekmektedir.doğum kontrolü ile kürtajın tek bir ortak noktası vardır ki o da ; her ikisinde de çocuğun dünyaya gelmesini engellemektir.Ancak doğum kontrol ilacı kullanarak yada hamileliği önleyici diğer yöntemleri kullanarak gebeliğin önlenmesinde ortada bir canlı veya bir çocuk olmadığı için herhangi bir sakınca yoktur.Ancak kürtajda anne rahminde bir canlı yani bir çocuk olduğu için farklı dini ve hukuki düzenlemelere tabidir.

           Kürtaj Hangi Durumlarda Caiz Olur?

Şunu çok açık bir şekilde belirtmek gerekir ki; kürtaj herşeyden önce ana rahminde meydana gelen bir çocuğun yaşam hakkına müdahaledir. Böyle bir hakkı Allah Teala hiç bir kuluna ya da hiçbir otorite sahibine tanımamıştır. Yani o çocuğun yaşayıp yaşamayacağı konusunda ne anne baba ne de devlet otoritesi karar veremez. Allah Teala böyle bir hak tanımamıştır. Ancak ana rahmindeki ceninin annenin sağlığına etki ettiği ve anne hayatını tehlikeye soktuğu ve bu da uzman bir doktor tarafından tespit edildiği zaman kürtaj yaptırmak dinen caiz olabilir.Yani anca ve ancak zorunluluk durumunda kürtaja müsade edilebilir.Bunun  dışında farklı sosyal ya da ekonomik nedenlerle kürtaj yaptırmak büyük bir günahtır. 

Günümüz dünyasında tıp alanındaki teknolojik gelişmelerle birlikte artık daha çocuk doğmadan sağlıklı olup olmadığı doktorlar tarafından tespit edilebilmektedir. Doğacak olan çocuğun sağlıklı olmadığı ve engelli doğacağı görüldüğünde bir çok anne ya da baba kürtaj yaptırmak istemektedirler. Hatta bazen bunu doğacak olan o çocuğun iyiliği için yaptıklarını, çocuk doğduğu zaman hayatı boyunca acı çekeceğini gibi bir düşünceye kendilerini inandırdıkları için kürtaj yaptırdıklarını savunmaktadırlar. Bu şekilde bir düşünce doğru olmamakla birlikte bu nedenle kürtaja başvurmakta kesinlikle dinen caiz değildir.

doğum kontrolü ve kürtaj konusunda bir çok insan rızık endişesi ile çocuk dünyaya getirmek istemektedirler. hem ayet-i kerimeler hem de hadis-i şeriflerden yola çıkarak şunu belirtmek gerekir ki; bu şekilde rızık endişesi ile fakirlik korkusu ile doğum kontrolü yani gebeliği  önlemek doğru olmadığı gibi, bu nedenle kürtaja başvurmakta haramdır ve  caiz değildir. Çünkü Allah Teala rızkın kendisine ait olduğunu ve rızık endişesi ile çocuklarımızı öldürmememiz gerektiğini bildirmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here