Gizlilik Politikas覺

Aa覺daki Gizlilik S繹zlemesi, www.Sanalkeyfi.Com in, kullan覺c覺lar覺na salad覺覺 bilgi ve hizmetlerin sunumuna birliktelik h羹k羹mleri d羹zenlemektedir. 襤bu s繹zlemede Sanalkeyfi.Com Web Sitesi site, bu siteye her ne surette olursa olsun bilgi veren, kullanan, giri yapanlar ve sair de kullan覺c覺 olarak adland覺r覺lacakt覺r. Siteye giren ya da sitedeki formlar覺 ve yorum b繹l羹mlerini dolduran her kullan覺c覺, Gizlilik S繹zlemesi ve yelik S繹zlemesinde yer alan h羹k羹mleri okumu ve kabul etmi say覺lacakt覺r.

Sitemizi ziyaret eden kullan覺c覺lardan toplad覺覺 bilgileri her t羹rl羹 analiz yapmak amac覺yla kullanabilir. Sanalkeyfi.Com bu bilgileri i ortaklar覺 ile paylaabilir. Ancak e-posta ve dier kiisel bilgiler, hi癟bir i orta覺, irket, kurum ya da baka bir kurulula kullan覺c覺n覺n izni olmaks覺z覺n payla覺lmayacakt覺r.

Sanalkeyfi.Com misafir kullan覺c覺lar覺na ait e-posta, telefon numaras覺 ve sosyal payla覺m adreslerinizi yorum olarak veya ilan yaparak yazd覺覺n覺z takdirde sitede yay覺nlanacak (bakalar覺 taraf覺ndan g繹r羹lecektir) ama kullan覺c覺 aksini belirtmediyse hi癟bir i orta覺, irket, kurum ya da dier kurulula paylamaz.

Sanalkeyfi.Com kiisel bilgilerinizi sadece aa覺da belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosed羹rler 癟er癟evesinde 3. ah覺slara a癟ar. a.) Yasal mercilerden bu y繹nde yaz覺l覺 bir talep olumas覺 halinde b.) Sanalkeyfi.Com in m羹lkiyet haklar覺n覺 korumak ve savunmak amac覺yla c.) yelik S繹zlemesinde kabul ettiiniz kurallar 癟er癟evesinde

Sanalkeyfi.Comda kay覺tl覺 kiisel bilgileriniz hi癟bir ekilde sat覺lmaz, kiralanmaz ya da baka bir kurum ya da kurulu ile kar覺l覺kl覺 deitirilmez. Bu Gizlilik S繹zlemesi metninde yer alan maddeler haricinde hi癟bir ekilde 羹癟羹nc羹 ah覺slarla payla覺lmaz. Sanalkeyfi.Com bu s繹zlemede taahh羹t ettii artlar覺 yerine getirmek i癟in m羹mk羹n olan t羹m 繹nlemleri al覺r.

Sanalkeyfi.Com taraf覺ndan toplanan bilgiler genel kullan覺ma a癟覺k olmayan g羹venli bir ortamda saklan覺r. Sanalkeyfi.Com, ortamdaki bilgileri korumak i癟in her t羹rl羹 end羹stri standard覺n覺 kullanmaktad覺r. Ancak buna ramen g羹venlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

Kay覺t s覺ras覺nda girdiiniz kiisel bilgilerinizi istediiniz her zaman g羹ncelleme ve deitirme hakk覺n覺z bulunmaktad覺r. Sanalkeyfi.Com bu Gizlilik S繹zlemesi ve yelik S繹zlemesine uymad覺覺n覺z takdirde 羹yeliinizi silmeye ya da ask覺ya almaya yetkilidir.

襤nternetin yap覺s覺 gerei bilgiler internet 羹zerinde yeterli g羹venlik 繹nlemleri olmaks覺z覺n dolaabilir ve yetkili olmayan kiiler taraf覺ndan al覺n覺p kullan覺labilir. Bu kullan覺m ve kullan覺mdan doacak zarar Sanalkeyfi.Com in sorumluluunda deildir.

Baz覺 durumlarda, ahs覺n覺za 繹zel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere 繹rnek olarak kulland覺覺n覺z internet browser覺n t羹r羹, iletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulat覺覺n覺z sitenin domain ismi verilebilir.

Sitemizi ziyaret ettiinizde bilgisayar覺n覺za bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci (cookie) format覺nda ya da benzeri t羹rden dosyada olacakt覺r ve bize birka癟 y繹nden yard覺mc覺 olacakt覺r. rnein, cookieler, siteleri ve reklamlar覺 sizin ilgi alanlar覺n覺za ve tercihlerinize g繹re d羹zenlememizi salayacakt覺r. Hemen hemen t羹m internet browserlarda, cookieleri hard diskinizden silmek, yaz覺lmas覺n覺 繹nlemek ya da kaydedilmeden 繹nce uyar覺 mesaj覺 almak i癟in se癟enekler vard覺r. Bu konuda daha fazla bilgi i癟in l羹tfen browser覺n覺z覺n yard覺m dosyalar覺na ve kullan覺m bilgilerine bak覺n覺z.

Bu Web Sitesi dier web sitelerine link vermektedir. Gizlilik S繹zlemesi sadece bu Web Sitesi i癟erisinde ge癟erlidir ve dier web sitelerini kapsamamaktad覺r. Bu web sitesinden link ile gidilecek dier web sitelerindeki kullan覺m ile ilgili o sitelere ait Gizlilik S繹zlemesi ve yelik S繹zlemesi ge癟erlidir. Bu Web Sitesinden linkle gittiiniz dier web sitelerinde o sitelere ait Gizlilik S繹zlemesi ve yelik S繹zlemesi metinlerini bularak okuman覺z 繹nerilir.

Sanalkeyfi.Com y繹neticileri ve 癟al覺anlar覺 Sanalkeyfi.Comde mesajlama s覺ras覺nda ya da 羹yelerin tan覺malar覺ndan sonraki aktiviteleri ile ilgili anlamazl覺k, tart覺ma ve sorunlardan sorumlu deildir.

Sanalkeyfi.Com bu metin i癟indeki her t羹rl羹 bilgiyi deitirme hakk覺n覺 sakl覺 tutar. Bu siteyi kullanarak bu Gizlilik S繹zlemesinde yap覺lacak her t羹rl羹 d羹zenleme ve deiiklik kullan覺c覺 taraf覺ndan kabul edilmi say覺l覺r.