Kadir Sûresi ve Meali, Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi hangi gün? Kadir gecesinin faziletleri, Kadir gecesi yapılacak ibadetler, Kadir gecesinde neler oldu, Kadir gecesinin önemi nedir? Kadir gecesi ile ilgili ayetler ve hadis-i şerifler nelerdir?

2021 yılı Kadir gecesi Ramazan ayının 26.gecesini 27’sine bağlayan 8 Mayıs Cumartesi günü edâ edilecektir.!

Kadir Sûresi Kur’an-ı Kerim’de mushafta 97.sûredir ve 5 ayettir. Kadir gecesinden ve onun faziletinden bahsetmektedir. Kadir gecesinden bahsettiği içindir ki bu sûreye Kadir sûresi denilmektedir. Kadir Sûresi İslam’ın Mekke döneminde nazil olduğu için Mekkî sûrelerdendir.

            Kadir Sûresi

      Kadir Sûresi Meali

” Şüphesiz biz Kur,an-ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh ( cebrail ) her bir iş için inerse iner. O gece Tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir. “

Her toplumun gelenek inanç ve kültürüne göre özel günleri ve geceleri vardır.Son din İslam dinidir ve son Peygamber Hz.Muhammet Mustafa (sav)’dır. Kıyamete kadar devam edecek olan bu dinin kitabı ise Kur’an-ı Kerim’dir. İslam alemi olarak bizlerinde bizleri Allah’a yaklaştıracak, daha çok ibadet ederek günahlardan biz nebze olsun arınmamızı ve kendimizi daha huzurlu hissettirecek özel günler ve gecelerimiz vardır. Bu gecelerin şüphesiz en özel olanı Kadir gecesi’dir. Kadir gecesini bizim için  özel olasının nedeni ise, Kur’an-ı Kerim’in bu gecede nâzil olmaya başlamasıdır. İlk ayetler bu gece inmiştir ve vahiy meleği olan Cebrail (as) tarafından Peygamber efendimiz (sav)’e bildirilmiştir. Kadir gecesi Kur’an-ı Kerim’de “leylet-ül kadr” olarak ifade edilmiştir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de kadir sûresi isminde bir sûrenin olmadi bu gecenin bizlere önemini açıklamak açısından önemlidir. Peygamber efendimiz’den rivayet edilen hadis-i şeriflerde kadir gecesinin “bin aydan daha hayırlı ” olarak ifade edilerek bu gecenin önemini belirtmiştir.

    Kadir Gecesi Nedir?

Sözlükte kadr itibar, şeref,yüce, güç gibi anlamlara gelmektedir. Kadr kelimesi dilimize kadir olarak çevrilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de ismine sûre olan müslümanlar açısından en önemli gecelerden biridir. Kur’an-ı kerim bu gecede inmeye başlamıştır ve 97.sûre “kadir sûresi”  olarak bilinmektedir. Müslümanlar olarak bin aydan daha hayırlı olduğunu bildiğimiz kadir gecesini en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Bu nedenle bu gecede çokça ibadet etmeli, bu geceyi Kur ‘an okuyarak ve namaz kılarak geçirerek, mükafatını Allah Teâla’dan istemeli, ihlas ve samimiyetle yapılan ibadetlerin ardında dua ederek Allah Teâla’dan mağfiret dilemeliyiz. Çünkü ibadetin özü dua’dır.

Kur’an-ı kerim kadir gecesinde nâzil olmaya başlamış ve ilk inen ayetler “Yaratan Rabbi’nin adıyla oku !” olarak başlayan Alak sûresi’nin ilk 5 ayetidir. Devamında ise ” O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.” olarak devam etmektedir. Devamında ise ” Oku, İnsana kalemle yazmayı öğreten, ona bilmediğini öğreten Rabb’in sonsuz kerem sahibidir ” ayeti ile Kadir gecesinde Peygamber efendimiz’e bildiren ilk 5 ayet bu şekilde tamamlanmıştır. 23 yıl sürecek olan vahiy süreci Kadir gecesinde inmeye başlatan bu ayetlerle başlamıştır.

   Kadir Gecesi Hangi Gün?

İnsanlık tarihi açısından bir dönüm noktası olan Kadir gecesi ayet ve hadis-i şeriflerde de bildirildiği gibi, içerisinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Müslümanlar açısından sayısız hikmetlerle dolu olan Kadir gecesi ayet ve hadislerde bildirildiği üzere Ramazan ayı içerisindedir. Bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. Ancak Ramazan ayının kaçıncı gecesi olduğunda bir kesinlik yoktur. Hadis-i şeriflerde bindirildiği kadarı ile Ramazan ayının son 7 veya son 10 gününde olduğu kuvvetle muhtemeldir. Yine hadis-i şerifler ve sahabeden edinilen haberlerden yola çıkarak ne kuvvetli ihtimal Kadir gecesi Ramazan ayının 27.gecesi diyebiliriz. Tekrar belirtmek gerekir ki bu konuda bir kesinlik yoktur ancak edinilen rivayetlerden yola çıkarak en kuvvetli ihtimalin Ramazan ayının 27.gecesi olması sebebi ile İslam dünyasında bu gece kadir gecesi olarak ifâ edilir. Kur’an-ı Kerim’de Duhan süresinin 3.ayetinde ” Biz onu mübarek bir gecede indirdik”  denilerek Kadir gecesi’ne işaret edilmiştir.

Hiç şüphesiz Kadir gecesi hikmet ve bereketle dolu olduğu gibi, bu mubarek gecenin tam olarak hangi gün olduğunun Peygamber efendimiz tarafından söylenmemiş olması da, yine ayrı bir hikmettir. Zira eğer biz müslümanlar Kadir Gecesi’nin tam olarak hangi gün olduğunu bilseydik, belkide sadece o günü ibadetle geçirerek diğer geceler nefsimize uyarak tembellik edebilirdik. Kadir gecesinin hangi gece olduğunun net olmaması ile tüm Ramazan ayı boyunca her geceyi Kadir gecesi bilerek ibadetle geçirerek Allah’tan mağfiret dileyebiliriz. Ramazan ayının son 10 gününde itikâfa girmek sünnettir. Peygamber efendimiz (sav) her yıl Ramazan ayında son 10 gün itikâfa girer ve ibadet ve tefekkür ile geçirirdi. Bu da yine Kadir gecesinin Ramazan ayının son 10 günü içerisinde olduğu fikrini kuvvetlendirmektedir.

  Kadir Gecesinin Faziletleri

Müslümanlar olarak sadece Ramazan ayını değil, diğer günlerde de ibadetlerimizi aldatmamalı, az da olsa ibadet, dua ve tefekkür ile dünya ve ahiret saadeti için Allah’tan af ve mağfiret dilemeliyiz. Ancak Ramazan ve içerisinden bulunan kadir gecesinde ibadet ve dua etmenin karşılığı ise Allah katında çok daha fazladır. Bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz (sav) söyle buyurmuştur; ” Kim Kadir gecesini faziletine inanarak ve mükafatını Allah Teâla’dan bekleyerek ibadet ve tâatla geçirirse, Allah Teâla onun geçmiş tüm günahlarını affeder.”

Hiç şüphesiz Allah Teâla’nın rahmeti gazabını geçmiştir. Ancak bir mü’min bu rahmete kesin bir güvenle nasıl olsa Allah affeder diyerek günah işleyemez. Her kim Allah’a güvenirse Allah ona yeter. Bu nedenle ibadetlerimizi ihlas ve samimiyetle yaparak karşılığını Allah’tan beklemeli ve sadece ondan yardım dilemeliyiz. Kadir gecesi başta olmak üzere diğer mübarek gün ve geceler  bizleri biraz daha Allah’a yaklaştıracak, yapacağımız ibadet ve dualarla günahlarımızdan arınmamız için Allah’ın bizlere birer lütfudur.

Kadir Gecesinde Yapılacak İbadetler

Müslümanlar olarak sadece Kadir gecesini değil hayatımızın her gününde özellikle 5 vakit namazı ihmal edemeyiz. Bazen nefsimize uyup namazı terketmiş olsak bile gaflet uykusundan uyanarak farz olan ibaretleri yapmak ve sonrasında elimizden geldiğince nafile ibadetleri yapmalıyız. Müslümanlar için mağfiret ve lütuf gecesi olan Kadir gecesinide bu bakımdan en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir.

11 ayın sultanı ve bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini de bu bakımdan evvela farz olan ibadetlerimizi yerine getirmeli, varza kaza namazlarımızı kılarak,bolca Kur’an-ı Kerim okumalı, tövbe istiğfar eserek günahlarımız için Allah’tan af dilemeli, Allah’ı tesbih ederek dua etmeli ve tefekkür etmeliyiz. Ramazan ayı ve Ramazan bayramı boyunca eş dost ve akraba ziyaretlerinde bulunarak onların gönüllerini almalı, varsa küs ya da dargın olduğumuz kişilerle barışmalı, birbirimizden helallik almalıyız. Zira Allah Teâla dilediği taktirde her türlü büyük ve küçük günahlarımızı sonsuz rahmeti ile affedebilir ancak kul hakkı hariç. Bu yüzden üzerimizde hakkı olabilecek kişilerden hellalik almalıyız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here