Kadınların kaşlarını almaları günah mı? Kaşlarda düzeltme yapılabilir mi , düzeltme yapmanın sınırı nedir? Erkeklerin kaşlarını almalarının hükmü nedir? Saç ektirmek caiz midir? Güzel giyinmek günah mı?

Cenâb-ı Hak her insanı kendine has özelliklerde ve güzellikte yaratmıştır. Allah her insana kendi takdir ettiği ölçüde güzellik nasip etmiştir. Herşeyden önce bir kul olarak insanın üzerine düşen kul olmanın bir gereği olarak kendine takdir edilen bu güzelliğe şükretmek ve onu korumaktır.

Ancak bazen insanlar daha güzel görüneceklerini düşünerek vücutlarında bazı değişiklikler yapmak isterler. İslam hukukuna göre bu tür değişiklikler zaruret durumuna göre belirli kriterlere bağlanmıştır.İslam hukukunda esas alınan bu kriterler Hz.Peygamber’den nakledilen bazı Hadis-i Şeriflere dayandırılarılmaktadır.

KAŞ ALDIRMAK GÜNAH MI?

Allah Teâlâ her insana bir sûret ve güzellik takdir etmiştir. Kadın yada erkek genel olarak bu yaratılışı bozacak herhangi bir değişikliği zarûrî haller dışında İslam dini hadisler ışığında yasaklamıştır. Ancak ne var ki kadın ve erkek farklı özelliklerde yaratılmıştır.

Özellikle kadınların daha güzel ve bakımlı görünmek adına kaşlarını almaları,inceltmeleri yada buna benzer uygulamaları dinimizce haramdır. Kadın ve erkek farklı özelliklerde yaratıldığı için kadının normal görünümüne aykırı olan düzeltmeleri yapmasında bir sakınca yoktur.

Kadının iki kaşı arasında kaşların birleşmesini neden olan kılları almasında sakınca yoktur. Çünkü kadın yaratılışı gereği ve normal görünümüne kaşların bitişik olması aykırıdır. Aynı şekilde kadının yüzünde, çenesinde ve burun altında çıkan kıllar kadın doğasına aykırı olduğu ve sonradan çıktığı için alınmasında sakınca yoktur.

Kadınların bacak kıllarını almalarında bir sakınca yoktur. Çünkü bacak kılları vücut âzâsı değildir. Bu nedenle bacak kılı almak uzuv değiştirmek olarak değerlendirilemez.

Ancak kadınların güzel yada bakımlı görünmek için kaşlarını almaları, kirpik takmaları, kaşlarını inceltme gibi uygulamaları kesinlikle caiz değildir. Çünkü kaş ve kirpik vücudun birer âzâsıdır ve tıbbî bir gereklilik olmadığı sürece değiştirmek haramdır.

Kadınların eşleri için kaşlarını almaları ve süslenmeleri caiz midir?

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde ” Allah yüz tüylerini yolan ve yıldıran kadına lanet etsin.” buyurmuştur.( Buhari Libas 84, Müslim Libas 120)

Özellikle kadınların kaşlarını almaları ve süslenmeleri alimler tarafından tartışma konusu olmuştur. Âlimlerin çoğunluğuna göre kadınların eşleri için yüz ve çene gibi kadın fıtratında olmayan bölgelerde çıkan kılları almalarında , kaşlarını toparlamak amacıyla dağınık kılları almalarında ve eşleri için süslenmelerinde sakınca yoktur.

Ancak maliki fıkıh âlimlerine göre ise her ne maksatla olursa olsun kadınların yüzlerindeki ve kaşlarındaki kılları almaları caiz değildir ve mekruhtur.

Bahsi geçen hadisteki “yolan ve yolduran” dan kastedilen kadının dışarıya karşı güzel görünmek için kaşını ve kıllarını aldırması şeklinde anlamak daha doğrudur. Çünkü kadın normal kadın yaratılışına aykırı olan durumlardan kurtulması gerektiği gibi eşine olan cazibesini de korumak zorundadır. Bu nedenle çoğunluk alimlere göre kadının eşi için süslenmesinde bir sakınca yoktur.

Erkeklerin kaşlarını almaları günah mı? Kaş alma ve peruk takma konusunda bahsi geçen hadisteki hüküm sadece kadınlar için değil aynı zamanda erkekler içinde geçerlidir. Ancak iki kaşın arasında çıkan ve kaşların arasında boşluk kalmayacak derecede çıkan kıllar kişinin toplum içerisindeki şahsiyetini etkileyebileceği için alınabilir. Bunun gibi sonradan kaşların etrafında çıkan dağınık kıllar alınabilir. Kaşların çok uzaması halinde düzeltme yapmakta sakınca yoktur. Bunun dışında estetik kaygılarla kas yada vücudun başka âzâlarını değiştirmek haramdır.

SAÇ EKTİRMEK GÜNAH MI?

Buhari ve Müslim’den rivayet edilen bazı hadislere göre saçlar döküldükten sonra takma saç kullanmak caiz görülmemiştir.

Bir kadın Peygamber Efendimiz (sav)’e gelerek kızını evlendirmek istediğini ,ancak kızının saçlarının dökülmüş olduğunu ve kızına takma saç yapmak istediğini söyler. Efendimiz bunun üzerine: “Saç takana ve taktırana Allah merhamet etmesin.” der.(Müslim Libas 115)

Bu Hadis-i Şeriften yola çıkarak takma saç ve peruk caiz değildir diyebiliriz ancak Hadis-i Şerifteki hükmün nedenine bakıldığında takma saç yaparak karşı tarafı aldatma sözkonusudur. Bu nedenle aldatma ve hile amacı güden takma saç ve peruk kullanmak caiz değildir ve yasaklamıştır.

Herhangi bir kişiyi aldatma ve hile maksadı olmayan ve yaratılışı değiştirme amacı gütmeyen peruk yada saç ekimi yaptırmakta bir sakınca yoktur. Saç ektirmek yada dökülen saçların yeniden çıkması maksadıyla kullanılan medikal yöntemler bu yasak kapsamına girmez. Çünkü saç ekimi kalıcı bir çözüm olduğu için kandırma sözkonusu olamaz. Saçları dökülen bir kişi bu nedenden dolayı ruhsal ve psikolojik sorunlar yaşayabilir. Böyle bir durumda da tedavi maksadı ile saç ekimi yapılabilir.

          GÜZEL GİYİNMEK GÜNAH MI?

Cenab-ı Hak kainattaki bütün varlıkları bir örtü ve bil elbise içersinde yaratmış, her varlığı  en güzel örtü ile süslemiştir. Ayrıca insana da güzel giyinmesi ve vücudunu temiz tutması emredilmiştir. Yüce Allah A’raf suresinde şöyle buyurmaktadır. “De ki: Allah’ın kulları için yaratmış olduğu süs (zînet) ve güzel rızıkları kim haram kıldı?”  Ayet-i kerimeden de apaçık anlaşıldığı üzere Allah Teâlâ insani en güzel şekli ile yaratmış  insanın güzel ve temiz olmasını istemiştir. Güzel olan herşey dinimizde helal kılınmış, çirkin olanlar isr haram kılınmıştır. 

Bu konuda akla gelen en önemli sorulardan biri de süslenme ke güzel giyinme konusunda kadınların durumu olmuştur. Kadınlar evlerinde kocası için süslemesinde bir sakınca yoktur. Ancak burada bile aşırılığa kaçmamalı ve süslenme pahasına israfa mahal vermemelidir. Sosyal yaşamında ise kadınların başka erkeklerin dikkatini çekerek onları cezbedecek derecede süslenme ve vücut hatlarını cinsellik uyandıracak şekilde giyinmeleri yasaklanmıştır. Müslüman elbette güzel, temiz ve bakımlı olmalıdır. Ancak bir bütün olarak İslamî kaidelere ters düşecek şekilde aşırılığa kaçmamalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here