Kelime anlamı olarak “yaklaşmak ” anlamına gelmektedir. Kulu Allah’a yaklaştıran, kulun bedel ödeyerek vazgeçtiği ve Allah’a  yönelmesine vesile olan herşey aslında bir bakıma kurbandır. Kurban ibadeti hem semavî hemde beşeri olmak üzere birçok dinde var olan inanç sisteminin bir parçası ve bir çeşit ibadettir. Kurban ibadetini eda eden kişi Rabbine  karşı olan ibadet sorumluluğunu yerine getirmiş olmanın vicdanî rahatlığını  yaşar. Kurban ferdi yani kişisel bir ibadet olsa da sonuçları bakımından toplumsal birlikteliğe ve toplum bilincine hitap eden bir ibadettir. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirerek millet bilincini sağlar.

Müslümanlar açısından önem arz eden kurban ibadetine fakiri ile zengini ile herkes iştirak etmek ister. Bu istek zamanla ekonomik argümanlara da bağlı olarak farklı şekillerde kurban temin etmek arayışına giren müslümanlar, kurban bayramı zaman mali imkan bulamadıklarında çareler geliştirmek istemişlerdir. Bu noktada günümüzde artık hemen herkesin kullandığı kredi kartları devreye girmiş ve kredi kartı ile kurban temin etmekte sakınca olup olmadığına cevap verme zorunluluğu doğmuştur.

Kurban her ne kadar tüm müslümanlar için önemli bir ibadet olsa da bazı istisnaları bulunmaktadır. Kişinin kurban ibadetini eda edebilmesi için dinen aranan şartlara uygun olması gerekir. Hanefi fakihlere göre kurban kesmek dinen aranan şartları (zengin olmak gibi) taşıyan kişiler için vaciptir.Peygamber efendimiz (sav) her yıl kurban ibadetini yerine getirmiş ve aksatmamış, ashabına da maddi imkanı bulunan herkesin aksatmamasını gerektiğini bildirmiştir. .

Kurban kesmekle yükümlü olmak için her şeyden önce müslüman olmak gerekir. Müslüman olmayan gayri müslimin kestiği kurban Allah katında geçerli değildir.Diğer bir şart ise kişinin büluğa ermiş olması gerekir.Ancak fakihlerin ağırlıklı görüşüne göre akıl baliğ olmayan kişiler de vekilleri aracılığı ile kurban kesebilirler. Kurban bayramı günü yolculuk yapan ve seferi durumda bulunan kişinin kurban kesmesi gerekmez.Ancak bayramın 2.gününde yolculuğu biter ve ikametine dönmüş olursa kurban keser. İslam hiç şüphesiz kolaylık dinidir ve müslümanları imkanı olmayan bir ibadete zorlamaz. Bu nedenle dinen zengin sayılmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

Yaklaşan kurban bayramı nedeniyle vatandaşlar kredi kartıyla kurbanlık satın alıp alamayacakları sorusuna cevap aramaya başladılar.

Bu yıl kutlanacak 11-14 Agustos tarihleri arasında kutlanacak dini bayramlardan ikincisi olan kurban bayramının yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen sorulardan biride kurban edeceğimiz hayvanı kredi kartı ile satın almamızda bir sakınca varmı? Kredi kartıyla kurbanlık satın almak caiz mi ? Kredi kartıyla alınan hayvan kurban edilebilir mi?

Hayatımızın her alanına giren ve neredeyse herkeste bulunan alış veriş aracı olarak kullandığımız kredi kartı bazı durumlarda güzel neden olabilir. Dinimizin açıkça haram kıldığı faizli bir işlemle yapılan ibadet caiz değildir. Ancak faiz oluşmadığı sürece herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Kredi Kartıyla Kurbanlık Alınır Mı?

Herşeyden önce bilinmelidir ki Kurban kesmek dinimizin bir emridir ve zengin olanların üzerine vacip kılınmış bir ibadettir. İslam hukukuna göre ise bir kişinin zengin sayılması için kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra 80 altın yada parası olan zengin hükmündedir. Kurban ibadeti de sadece bu kişilere vacip kılınmıştır.

Ancak kişi zengin olmadığı halde kurban kesmek isteyebilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Bayram günü ailesi ile birlikte Allah için kurban kesmesinin mutluluğunu yaşamak isteyenler İslama göre zengin sayılmadığı halde kurban kesmek isteyebilirler.

Kurbanlık hayvan satın alımı sırasında kredi kartı kullanmak faize yol açmadığı sürece fıkhî açıdan sorun teşkil etmez. Kredi Kartıyla tek seferde taksitlendirme yapmadan ve ödeme zamanı geldiğinde ödemesi yapılırsa kart kıllanmakta sakınca yoktur. Ancak taksitlemdirmeden dolayı yada ödeme gününde ödemesi yapılmamasından dolayı faize yol açmışsa bu şekilde kurban kesmek doğru değildir.

Kesilen Kurbanın Eti Nasıl Dağıtılır?

Kurban Bayramı günü Allah için kurban kesmek bireysel bir ibadet olsada toplumsal yansımaları olan bir ibadettir. Sünnete uygun olan kurban etini üçe ayırmak ve o şekilde paylaştırmaktır. Kesilen hayvanın bir bölümünü ailenize, bir bölümünü eş dost ve akrabalarınıza bir bölümünü ise fakirlere dağıtmanız sünnete uygun olacaktır.

Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise fakirlere dağıtım yaparken etin güzel yenilebilir yerinden olması ibadetteki ihlasımızı artıracaktır. Etin güzel yerlerinden dağıtmak daha güzel bir davranış olacaktır.

Hangi Hayvanlar Kurban Edilebilir?

Yaklaşan kurban bayramı nedeniyle en çok merak edilen hususlardan bir diğeri ise hangi hayvaların kurban edilebileceğidir.

Kurban ibadetinde kesilecek hayvan ” deve, sığır, koyun ve keçi “ cinsinden olmalıdır. 5 yaşını doldurmuş deve, 2 yaşını doldurmuş sığır ile 1 yaşını doldurmuş koyun ve keçi kurban edilebilir. Ancak zorunlu hallerde 6 aylık koyun 1 yaşında gibi görünüyorsa kurban edilebilir. Bu istisna sadece koyun için geçerlidir.

Hangi Hayvanlar Kurban Olmaz ?

Bir gözü kör, atağı topal yada kesik, dişlerinin yarısı olmayan, kuyruğunun ve kulağının büyük kısmı olmayan, ölmek üzere olan yada çok zayıf olan hayvanlar kurban edilemez.

Ancak bu kusurların hafif olması kurban edilmelerine engel değildir. Kuyruğunun küçük bir kısmı kopmuş olan, gözünde körlük olmayıp benek olan,zayıflığı hafif olan hayvanların kurban edilmesinde sakınca yoktur.

Kurban Bayramı Hakkında Ayetler 

“Biz İbrahim(as)’a çok büyük bir fidye( kurban) verdik ( İsmail’in canına karşılık.) Saffet suresi:107 

” Sonradan gelen nesiller için ona (İbrahim’e) güzel bir isim bıraktık. ” Saffet suresi 108.ayet

“İbrahim’e selam olsun.!” Saffet suresi: 109.ayet

Kaynaklardan rivayet edilen bilgilere göre İbrahim (as) daha peygamber olmadan evvel içinde yaşadığı toplumun sapkın fikirlerine uymamış, putperestliğe karşı savaş açmış ve tek olan Allah’a itaat etmiştir. Hatta İbrahim (as) ateşte yakılmayı dahi göze almış, ateş Allah’ı  kudreti ile gül bahçesine dönmüştür ve İbrahim’i yakmamıştır. Allah Teâla onun iman etmesinin mükafatı olarak ateşe serin olmasını emretmiş ve onu ödüllendirmiştir. İbrahim (as)’ın Peygamberliği sonrasında ise Allah Teâlâ onu dünya hayatında en çok değer verdiği oğlu İsmail (as) ile imtihan etmiş ve oğlunu kurban etmesini buyurmuştur. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here