Mehdi nedir? Mehdiyet ve Mehdi inancı, Kur’an’da mehdiyet var mı? Mehdi ile ilgili hadisler nelerdir? Mehdi ne zaman gelecek? Mehdi ile ilgili alametler nelerdir? Mehdiyet ile ilgili tüm merak ettiklerinizi bu makalemizde cevaplamaya ve aklınızdaki soru işaretlerini cevaplandırmaya çalışacağız.!

Mehdi ve Mehdiyet İnancı Nedir?

Yaşamış olduğumuz dünya tarih boyunca her zaman ve her toplum yer yer kargaşa ve felaketlere şahit olmuştur. İnsanoğlu bu felaketler karşısında gerek psikolojik alanda gerekse sosyal ve siyasal alanda her zaman mücadele etmiş ve bu mücadeleyi devam ettirebilmek için ve toplumunda inancını sağlam tutabilmek için dini akidelere başvurmuştur. İnsanoğlunun bu kargaşa ve felaketler karşısında en büyük destekçisi ileride gelecek olan bir kurtarıcı inancı olmuştur.

Neredeyse tarihin her döneminde, bütün medeniyetlerde, ilâhi ve beşeri dinlerde farklı şekillerde olsada mehdiyet yani bir kurtarıcının ileride geleceği ve dünyayı bu kargaşa, zülüm ve adaletsizliklerden kurtaracağı inancı mevcuttur. Hatta bazı dinlerde Mehdi sadece bir kurtarıcı iken bazı dinlerde ise Peygamber olarak dahi görülmektedir.

Günümüz toplumlarında ise Mehdi ve Mehdiyet üzerinde en çok tartışılan ve araştıma gereği hissedilen konulardan biridir. Üzeride en çok durulan sorular ise Mehdi gerçekten var mı, varsa ne zaman gelecek, geleceğine dair işaretler nelerdir gibi sorulardır. Bir kesim insanlar Mehdi’nin kesin olarak geleceğine inanırken bu inançlarını bazı hadislerle desteklemekte, diğer bir kesim müslümanlar ise mehdinin İslamiyetin farklı coğrafyalara yayılması ile birlikte o bölgenin kültürel ve inanç sisteminden etkilenerek İslamiyete dahil edilmeye çalışılan bir inanç akidesi olarak görmektedir ve buna da delil olarak Kuran-ı Kerim’de mehdiyetten bahsedilmediğini, konuya dait hadislerin ise yeterince kuvvetli olmadığını ileri sürmektedirler. Tabiki en doğrusunu Allah Teâla bilir.

Mehdî “kendisine doğru yol gösterilmiş kişi ” manasına gelmekte ve dolayısı ile Mehdi’ye bir kurtarıcılık misyonu yüklenmektedir. Evvela Mehdiyet inancının tarihsel gelişimine bakacak olursak tarih öncesi diyer adlandırdığımız dönemlerden başlayarak günümüz medeniyetlerine varıncaya kadar mehdiyet inancı toplumlarda hakim bir inanç akidesidir. Müslümanlar arasında ise Şia inancı yine mehdiyeti bir inanç unsuru olarak ele almış fakat ehli sünnet camiası ise bunu inancın olmazsa olmazları arasında görmemiştir.

Diğer medeniyet ve kültürlerde ise isimleri farklı şekillerde ifade edilsede benzer mehdi inançları vardır. Mesela, mehdiyetin azteklerdeki ismi quetzalcoatl, Hinduizm’de Kalki, Budizm’de mettaya, Hristiyan ve Yahudilerde ki ismi ise mettaya olarak adlandırılmaktadır. Yine bu toplumlarda mehdi bazıları tarafından sadece dini bir lider olarak bakılsada aynı zamanda işlevi itibariyle siyasi bir lider olarakta görülmesi zorunludur,çünkü mehdi insanlığa kurtarıcı olarak gelecektir. İslam dışındaki semavî dinlerde ise daha çok bir Peygamber hüviyetindedir.

Bizim buradaki maksadımız ise bu kısa bilgilendirmeden sonra İslam inancı açısından meseleye yaklaşacağız. Buradaki maksadımız mehdi var mıdır, yok mudur? gibi kesin bir yargıyı dile getirmek değil, konuya dair bize ulaşmış olan rivayetleri ortaya koymaktır.

EHL-İ SÜNNET İNANCINA GÖRE MEHDİYET

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, eğer bir mehdi birgün kurtarıcı olarak gelecekse Peygamber Efendimizin soyundan ve Ehl-i beyt’ten olacaktır. Günümüzde en çok karıştırılan bir diğer husus ise Mesih ile Mehdi’nin birbiri ile karıştırılmamasıdır. Burada açıkça ifade etmek gerekir ki, Medhi ile Mesih farklı kişilerdir. Ancak Mehdi ile Mesih aynı amaç uğruna birbirine destek olacaklardır. Şia inancına göre Mesih Mehdi’ye yardımcı olarak gelecektir. Ehl-i Sünnet inancına göre ise, tam tersi bir durum sözkonusudur. Yani Mehdi, Mesih’e yardımcı olarak gelecektir ve birlikte Deccali öldüreceklerdir.

Kıyamete yakın bir zamanda gelecek, Deccal ile mücadele ederek onu öldürecek ve İslam’ı dünyaya hakim kılacak olan Mehdi, daha önce dünyaya gelip yaşamış,ardından İlâhi kudret ile bilmediğimiz bir boyutta yaşayan ve zamanı geldiğinde yeniden dünyaya gelecek veya ölmüş fakat kıyamete yakın bir zamanda yeniden dirilecek biri değildir. Mehdi kıyamete yakın bir zamanda doğacak, onun doğumu ile kıyamet sürecine girilecek, Allah’ın izni ile insanlara doğru yolu gösterecek, onun dünyadan ayrılmasından sonra dünyada yeniden kargaşa hakim olacak ve kıyamet daha da yaklaşmış olacaktır. Mehdi’nin gelişi İslam sünni İslam inancında başlı başına kıyamet alametlerindendir.

Rivayet edilen hadis-i şerifler’den yola çıkarak Mehdi hakkında şu bilgileri verebiliriz. Mehdi ” yüz siması olarak açık alımlı ve kalkık burunlu” olacaktır. Dünyada zulüm adaletsizlik ve ahlaksızlığın en üst seviyede olduğu bir zamanda dünyaya gelecek, 7 yıl boyunca dünyada hüküm sürerek dünyaya nizam verecektir. Yine hadis-i şeriflerde rivayet edildiğine göre Mehdi Hz.Fatıma’nın soyundan olacaktır.

MEHDİ ile İLGİLİ AYET ve HADİSLER

Kur’an-ı Kerim’de mehdi ile ilgili açıkça ifade eden bir ayet bulunmamaktadır. Fakat mehdiyet inancına her zaman baktığınız açıdan değilde farklı açıdan bakacak olursak mehdiyete işaret edilen ayetler vardır diyebiliriz. Allah Teâla bazı ayetlerde ” bozulan toplumlar için onları doğru yola iletecek bir topluluk göndereceğini” buyurmaktadır. Buradan hareketle bozulan toplumları ıslah etmek mücadele eden herkes birer mehdi ve böyle toplumlarda mehdiyet üzerine diyebiliriz. Nitekim mehdinin tek bir kişi olmadığını, birden fazla kişi olduğunu ancak kıyamete yakın gelecek asıl mehdininde var olduğunu ifade etmişlerdir.

Bir Hadis-i şerifte Peygamber efendimiz söyle buyurmaktadır; ” Dünyanın sonuna bir gün dahi kalmış olsa, zulümle dolan dünyayı adaletle doldurmak için Ehl-i beytinden birisi mutlaka gelecektir.” (Ebu Davud)

Mehdi ve Mehdiyet ile ilgili bir diğer hadis-i şerifte yine şöyle buyurmaktadır; ” Mehdi Ehl-i beytimden, Fatıma’nın evlatlarındandır.”(Ebu Davud)

Elbetteki mehdi ile ilgili hadis-i şerifler sadece bu kadar değildir. Bundan başka hadislerde mevcuttur. Ancak burada üzerinde durulması gereken ve müslümanların çoğunun üzerinde durduğu ve cevap bulmaya çalıştığı şudur.

Rivayet edilmiş olan hadis-i şerifler bazıları sahih bazıları ise ahad haber şeklinde de olsa, bu hadisleri rivayet edenler Ali bin Ebi Talib, Abdurrahman bin Avf gibi en önde gelen sahabelerdir. Bu nedenle mehdiyet inancını toptan reddetmek doğru bir yaklaşım olmaz. Ehl-i Sünnet alimlerinin üzerinde ittifak ettiği Mehdi’nin var olduğu ve zamanı geldiğinde yeryüzüne geleceğidir.

Burada şunun da altını çizmekte fayda vardır ki, ileride bir Mehdi’nin geleceğine dair yeterli ve kesin delil olmadığına bu nedenlede Mehdi’nin geleceğine inanmayan kişi ise dinden çıkmış olmaz.

Muhakkak ki, sonsuz ilim sahibi olan Allah en doğrusunu bilendir.!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here