Müzzemmil Sûresi
Okuyan: Hafız Osman Bostancı

Müzzemmil Sûresi

Müzzemmil Sûresi İslam’ın ilk yıllarında Mekke’de nâzil olmuştur. Mekke döneminde indirildiği için Mekkî sûrelerdendir. Sûre ismini ilk ayetinde geçen “el müzzemmil” kelimesinden almıştır ve 20 toplam 20 ayettir. Müzzemmil kelime olarak ” örtünün, bürünen, örtüsüne bürünen” anlamına gelir. Müzzemmil sûresinin 20. ayetinin Medine’de nâzil olduğuna dair bazı kaynaklarda rivayetler bulunmaktadır. Sûre İslam’ın ilk yıllarında 3.sure olarak Kalem suresinden sonra inmiştir. Kur’an-ı Kerim’de ise 73. sûredir.

Nüzûl Sebebi

Müzzemmil süresi kuvvetli bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (sav) Hira mağarasında ilk vahiy geldikten sonra doğruca evine yatağına uzanıp eşi Hz.Hatice’ye ” beni örtün ! beni örtün” demiş, bunun üzerine Hz.Hatice Peygamber Efendimiz’in üzerine bir örtü örtmüş ve korkusu geçene kadar bir süre o şekilde yatmıştır. Bu sırada vahîy meleği olan Cebrâil (as) gelerek ” Ey örtüsüne bürünen.. ” diye başlayan Müzzemmil süresinin ilk ayetlerini bildirmiştir.

Müzzemmil suresinde Hz.Peygamber’e risaletiyle ilgili bazı görevler verilmiş, Teheccüd dediğimiz gece namazına kalkması ve gecenin bir bölümünü ibadetle geçirmesi bildirilmiştir. Bu itibarla gece namazı sadece Peygamber Efendimiz’e farz kılınmış, ümmeti için ise Teheccüd namazı sünnettir.

Müzzemmil Suresi Konusu

Müzzemmil suresi genel olarak ilk ayetlerinde Hz. Peygamber için mesajlar taşır. Gece namazını kılmasını emreder. Sonraki ayetlerde Kur’an-ı Kerim’in okuma usulü ve üslubu ile ilgili tertil üzere tane tane ve anlamının düşünerek okunmasını bildirir. Surenin devamında Allah’ın nimetlerini ve Allah’ın elçilerini yalanlayanları nasıl bir azabın beklediğini, kıyamet günü ve o günün dehşetinden bahsederek öğüt verir.

Müzzemmil Suresi Meâli

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla..

Müzzemmil süresi 1.ayet

(1) “Ey örtüsüne bürünen! (Peygamber)”

Müzzemmil suresi 2-4.ayet

(2-4)” Geceleyin namaza(Teheccüd) kalk ! Bu vakti gecenin yarısından biraz öncesine yada biraz sonrasına al. Kur’an-ı tertil üzere ağır ağır oku!”

Müzzemmil suresi 5-7.ayet

(5-7) ” Doğrusu biz, senin üzerine taşıması zor olan gir bir söz (Kur’an’ı) bırakacağız. Şüphesiz gece hem daha etkili hemde sözün zihne yerleşmesi için daha sağlamdır. Gündüz ise senin için yoğun bir meşguliyet vardır.

Müzzemmil suresi 8-10.ayet

(8-10) ” Rabbinin adını an ve tüm benliğinle ona yönel. Doğunun ve batının Rabbi O’dur. O halde yanlız ona güven ve ona sığın. Ondan başka ilâh yoktur. Öyleyse yanlız O’nu vekil tut. Onların söylediklerine sabret ve sakince onlardan uzaklaş”

Müzzemmil suresi 11-14.ayet

(11-14)” Nimet ( refah ve zevk ) sahibi o yalanlayıcıları bırak, onlara mühlet ver. Şüphesiz bizim katımızda onlar için yakıcı bir alev, boğazdan geçmeyecek bir yiyecek ve onlar için elîm bir azap var. O gün arz ve dağlar sarsılır, dağlar erimiş kum yığını gibi savrulur.”

Müzzemmil suresi 15-16.ayet

(15-16) “Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz gibi, şüphesiz sizede hakkınızda şahitlik edecek bir Resûl gönderdik. Firavun o elçiye karşı çıktı,bizde onu vahim bir azapla yakaladık.”

Müzzemmil suresi 17-18-19.ayet

(17-18-19) “Sizde inkar edenlerden olursanız, çocukların saçlarını ağartan( çocukları ihtiyarlatan) o günden ( kıyamet günü) kendinizi nasıl koruyacaksınız? O günün dehşetinden gökler yarılacak, Allah’ın vaâdi mutlaka gerçekleşecektir. Bu şüphesiz bir öğüttür, Artık dileyen Rabbinin yolunu tutar.”

Müzzemmil suresi 20.ayet

(20) ” Rabbin, senin gece üçte ikisine yakınında,yarısında ,üçte birinde (namaz için) kalktığını, seninle birlikte olan bir topluluğunda (böyle yaptığını) bilir. Gece ve gündüzü takdîr eden Allah’tır. O sizin bunu sayamayacağınızı bilir, bu yüzden tövbenizi kabul eder. Artık Kur’an’dan size kolay geleni okuyun. Allah içinizden hatalar olacağını, bazılarınızın Allah’ın lütfunu(rızık) aramak için yeryüzüne dağılacağını, Allah yolunda savaşanların olduğunu bilir. Öyleyse Kur’an’dan size kolay geleni okuyun, Namazı kılın, Zekatı verin ve Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırladıysanız Allah katında karşılığını daha büyük mükâfat olarak bulursunuz. Allah’tan mağfiret dileyin, Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here