Rüyada bulut  görmek, Rüyada evin içine bulut girmesi, Rüyada kara bulut görmek, Rüyada üzerinden bulut geçmesi, Rüyada bulutun üzerinde gitmek, Rüyada buluttan yağmur yağması, Bulutun güneşi kapatması, Bulutla konuşmak, Rüyada bulut yemek, Rüyada mavi ve kırmızı bulut görmek, Rüyada bulutun yere düşmesi ne anlama gelir?

Rüyada bulut görmenin anlamı rüyanın durumuna göre değişmekle birlikte genel olarak, nimet, rızık, bereket, şeref, ünvan, başarı, evlilik, çocuk sahibi olmak gibi manalara gelir. Hak olan rüyalar bizlere günlük hayatımız hakkında geçmiş ve gelecek günlere dair işaretler verir. Genel olarak rüyada bulut görmek hayırlı olana, rızık sahibi olmaya, çocuk sahibi olmak isteyen evli kimse için çocuk sahibi olmaya, ilim ve hikmet sahibi olmaya gibi rüya sahibi için hayırlı işlere delalet eder.

Rüyada Bulut Görmek Ne Anlama Gelir?

Bulutlar bir belde yani o beldede yaşayanlara gelecek olan bereketin habercisidir çoğu zaman günlük hayatımızda. Rüyalarda görülen bulut ise o bende için bolluk bereket, esenlik ve huzura delalet eder. Eğer bir beldede kuraklık ve kıtlık devam ediyorsa rüyada görülen bulut kıtlık günlerinin geride kalacağına o beldede yaşayanlar için zor günlerin geride kaldığına, yakın zamanda bereket dolu günlerin hakim olacağına ve o belde için bolluğa ve bol rızık sahibi olmaya delalettir.

Ayrıca rüyada görülen bulut bur belde üzerinde duruyor ve o bölgeye serinlik veriyorsa, o belde için adaletli bir yöneticiye işaret eder. Adalet ve huzurun hakim olacağı o şehir sakinleri için huzurlu ve bereketli yılların geleceğine işarettir. Rüyada bulut görmek rüya sahibi için itibarın yükselmesi, makam ve mevki, evlilik, iş hayatında başarı ve kariyer gibi manalara gelir.

Rüyada Evin İçine Bulut Girmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada, rüya sahibinin evine bulut girmesi çok güzel denilebilecek bir rüyadır. Bulutun girdiği evde hem rüya sahibi hemde o evde diğer kişiler için huzur,bolluk ,bereket ve saadetin hüküm süreceğinin işaretidir bu rüya. O hane halkı için yaşanan maddi ve manevi sıkıntıların sona ermesi, huzurlu günlerin gelmesi, varsa sağlık sorunlarının sona ermesi anlamına gelir.

Rüyasında evine veya odasına bulutun girdiğini gören kimse, maddi olarak rızık elde eder. Ticarî işlerinde kar elde eder, iş hayatında makam ve mevki sahibi olur. Manevi anlamda ilim ve takva sahibi olur. Çevresinde saygı duyulan itibar gören biri olur. Sadece kendisi için değil o evde yaşayan diğer kimelerinde bu bolluk, bereket ve ilimden faydalanacağı manasına gelir.

Rüyada Siyah veya Kara Bulut Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen bulut genel olarak iyi,güzel ve hayırlı olacak işlere delalet eder. Ancak bazı durumlarda istenmeyen durumlara da işaret eder. Rüyada eğer siyah veya Kara bir bulut görmüşseniz görülen bu rüya, gelecek olan sıkıntılı, buhranlı günlerin, hatta gelecek olan felaketlerin habercisi olabilir. Siyah ve kara bulut rüya sahibin sıkıntılı günler yaşayacağına delalet eder. Sozkonusu bu sorun ve sıkıntılar maddi veya manevi anlamda olabilir. Siyah bulut rüya sahibinin evinin üzerinde veya içerisinde ise bu sıkıntının ev halkından birinin sebep olacağı veya bu sıkıntıdan bu hane halkının etkileneceği anlamına gelir. Rüyada siyah bulut maddi olarak darlık ve yoksulluğa, manevi anlamda huzursuzluğa, iş hayatında sorunlar yaşamaya işarettir. Bu dönemde rüya sahibi ticari ve sosyal ilişkilerine dikkat etmelidir.

Rüyada Üzerinden Bulut Geçmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada bulut farklı hallerde, şekillerde ve renklerde görülebilir. Rüyada üzerinden bulut geçmesi iki farklı şekilde yorumlanabilir. Eğer ki rüya sahibinin görmüş  olduğu ve üzeriden geçen bulut beyaz renkte, göze hoş görünen bir bulut ise, o kimsenin salih bir insanla tanışacağına, tanışmış olduğu kişiden fayda sağlayacağına, o kişi ile olan münasebeti neticesinde itibar ve makam kazanacağına delalet eder. Esasen her kim olursa olsun konumu, sosyal ve ekonomik durumu ne olursa olsun mutlaka iyi veya kötü yönde, olumlu veya olumsuz hayatımıza etki ederler. Rüyada görülen ve üzerinizden geçen beyaz bulut, tanışacağınız bu kişinin yüksek mertebede, ilim ve irfan sahibi, itibarlı biri olduğu, o kimsenin ise rüya sahibinin hayatına olumlu yönde etki edeceği anlamına gelir. Aksi halde eğer ki, rüyada  görmüş olduğunuz ve üzerinizden geçen bulut siyah renkte ve korkutucu bir bulut ise ve rüyada size tedirginlik ve huzursuzluk veriyorsa o halde sosyal yaşamınızda hayatınıza girecek yeni tanışacağınız yüksek mertebede ama hakkaniyetli olmayan birinden göreceğiniz zarara işaret eder. Üzerinizden siyah bulut geçmesi yüksek makamdaki birinden gelecek olan zarara delalettir.

Rüyada Bulutun Üzerinde Gitmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada bulut görmek ve bulutun veya bulutların üzerinde gitmek güzel ve hayırlı olana işaret eden bir rüyadır. Bu şekilde görülmüş olan bir rüya rüyadaki farklı faktörlere bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabilir olsa da, ağırlıklı olarak bekar bir kimse için hayırlı bir kısmetle delalet eder. Rüyasında bulut üzerinde gitmek o kimsenin evleneceğine ve bu evliliğinde mutlu olacağına ve saadet içerisinde yaşayacağı bir ailesi olacağına delalet eder. Ancak burada önemli olan unsurlardan biride üzrinde yürünülen bulutun rengidir. Siyah veya kara bulutların üzerinde yürümek ise rüya sahibi için yine evlenmeye işaret etsede, o evliliğin kendisi için hayırlı olmadığı manasına gelebilir. Bu şekilde rüya gören kimsenin evleneceği ve bu evliliğin kendisine mutluluk getirmeyeceği, huzursuz bir aile ortamı olacağı gibi manalara gelmektedir.

Rüyada Buluttan Yağmur Yağması Ne Anlama Gelir?

Yağmur her zaman insanoğlu tarafından rahmet ve bereket kaynağı olarak görülmüş, yağmurun olmaması kıtlık ve yokluk, yağmurun bol olması ise bereket ve bolluğun habercisi olmuştur. Rüyada görülen buluttan yağmurun yağması ise yine aynı şekilde rahmet ve bereketin habercisi, o beldenin bereket ve huzura kavuşması manasına gelir. Ayrıca rüyada buluttan yağmurun yağdığını gören rüya sahibi için bu rüya, başka birisi vasıtası ile elde edilecek rızık ve kazanca  işaret eder. Rüyada üzerine buluttan yağmurun yağdığını görmek, daha varlıklı veya mevki sahibi birinden gelecek olan maddi kazancın işaretidir. Ancak rüyada siyah bulutlardan korkunç derecede yağmurun yağması o belde için iyi ve hayırlı gibi görünen bazı gelişmelerin felaket ve huzursuzluk getireceğine işaret edebilir. Aynı şekilde eğer rüyanızda evinizin içine yağmurun yağdığını görmüşseniz bu rüyada maddi kayıplara, rızık daralmasına ve fakirliğe delalet eder.

Rüyada Bulutun Güneşi Kapatması Ne Anlama Gelir?

Güneşte tıpkı yağmur gibi insanoğlu için bereket ve yaşam kaynaklarından biridir. Güneş her zaman başarı ve zaferin sembolü olmuştur. Rüyada güneşi bulutların kapattığını, bulutları güneşin önüne geçtiğini görmüşseniz, görmüş  olduğunuz bu rüya sizin için sıkıntılı günlerin habercisi olabilir. Rüyada bulutların güneşi kapatması rüya sahibi için ticaret hayatında zarara, iş hayatında başarısızlığa, sosyal yaşamında huzursuzluğa delalet eder. Kariyer sahibi bir kimse için yaptığı işte başarısız olmaya, ticaretle uğraşan bir kimse için zarar ve iflasa işarettir. Bu yüzden rüyasında güneşin bulutların ardında kaldığını gören kişi, iş hayatına dikkat ederek daha tedbirli ve dikkatli olmalıdır.

Rüyada Bulutla Konuşmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada kişinin bulutlarla konuşması güzel ve hayırlı gelişmelerin habercisidir. Rüyasında bulutlarla konuştuğunu gören kimse için bu rüya, maddi ve manevi anlamda kazanımlara işaret eder. Bulutlarla konuştuğunu gören rüya sahibi maddi anlamda feraha kavuşur. İşinde başarılı olarak yükselir ve kariyer sahibi olur. Bulutlarla konuşmak ilim sahibi olacağına, bu ilimle amel edeceğine, bu ilim sayesinde itibar ve söz sahibi olacağına delalet eder. Rüyada bulutlarla konuşmak aynı zamanda rüya sahibinin uzun zamandır emek verdiği konularda başarılı olmasına, verdiği mücadeleden sonra emeklerinin karşılığını alacağına işaret eder. O kimse için maddi refahın ve manevi huzurun habercisidir.

Rüyada Bulut Yemek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen bulut yemek farklı şekillerde tabir edilebilir. Rüyanın farklı sekillerde tabir edilmesinin nedeni rüya sahibinin karakteri ve ahlâkî durumu ile ilgili bir durumdur. Rüyada bulut yemek iyi ve güzel şeylere işaret edebileceği gibi azap ve cezayada delalet edebilir. İyi huylu temiz kalpli rüya sahibi için rüyada bulut yemek kazanılacak olan mal,mülk ve rızkın artacağına ve helal yoldan kazanılacak olan bu mal mülkün rüya sahibine huzur ve saadet getireceğine, o kimsenin itibarının artacağına işaret eder. Ancak rüyayı gören kimse kötü kalpli ve fesat bir kimse ise görülen bu rüya o kimse için azap, ceza ve felaketin habercisidir. Rüya sahibi kimsenin hayatında olacak olan  aksi yönde gelişmelere delalet eder. Rüyada bulut yemek temiz kalpli insanlar için mükafatın artması, kötü niyetli kimelerin azabının artması manasına gelir.

Rüyada Mavi ve Kırmızı Renkte Bulut Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen bulutun hayırlı olana mı yoksa olumsuz gelişmelere mi işaret ettiğini anlamak için görülen rüyanın rengi ve şekli önemlidir. Rüyada görülen mavi ve kırmızı renkte bulut  o kimsenin iş ve kariyeri ile ilgili bizlere mesaj verir.Mavi renkteki bulut iyi ve güzel gelişmelere, kırmızı renkteki bulutun ise istenmeyen gelişmelere delalettir. İş hayatı ile ilgili gelişmelerin arefesinde olan rüya sahibi için mavi renkteki bulut o kimsenin iş hayatında başarılı olacağına, ticaret ehli kimse için ticaretinin artacağına, başarı ve kazanca delalet eder. Rüyada görülen kırmızı bulut ise, iş hayatındaki muhtemel başarısızlık ve maddi kayıplara işarettir. Kırmızı bulut iş hayatının yolunda gitmeyeceğine ve maddi kayıplara neden olacağına delalet eder.

Rüyada Bulutun Yere Düşmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen bulut çoğu zaman hayırlı işlere yorumlanmış olsa da, bazı durumlarda istenmeyen durumların habercisi olabilir. Rüyada gökyüzündeki bulutların çökmesi veya yere düşmesi kişisel değil daha çok o ülke için yakın zamanda veya o yıl içerisinde olabilecek olumsuz olayların habercisidir. Bulutların yere düşmesi o ülke halkı için doğal afetlerin, felaketlerin, istenmeyen durumların ve ekonomik olarak zayıf düşmenin, fakirliğin yayılması ve toplumsal refahın azalmasının işaretidir. Bulutların gökyüzünden yere inmesi, düşmesi veya çökmesi o belde için ve ülke için zor zamanların, sabır gerektirecek üzücü ve istenmeyen olayların olayların gerçekleşeceği bir yıla delalet eder.

Muhakkak ki Allah, En doğrusunu bilir.!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here