Rüyada fare görmek, Rüyada siyah fare görmek,Rüyada beyaz fare görmek,Rüyada gri fare görmek, Rüyada fare yakalamak, Rüyada fare öldürmek, Rüyada büyük fare görmek, Rüyada küçük fare görmek, Rüyada fare yakalamak, Rüyada fare ısırması,Rüyada fare yemek, Rüyada fare kovalamak,Rüyada fare beslemek ne anlama gelir?

Rüya görmek insani bir durumdur ve her insan bazıları daha sık, bazılarımız ise daha seyrek aralıklarla olmak üzere ama her insan mutlaka rüya görür. Rüyalardan yola çıkarak amel etmek doğru değildir ancak rüyaları hafifede alamayız. Çünkü rüyalar bizlere geçmiş, gelecek ve yaşadığımız an hakkında bazı işaretler verebilir. Rüyalarda en çok görülen canlılardan biride farelerdir. Bu yüzden de rüyada fare görmek en çok merak edilen konulardan biridir. Rüyada fare görmek rüyanın durumuna göre farklı şekillerde yorumlansada genel olarak rüyada  fare görmek iyi değildir. Hayırlı ve güzel olana, temenni edilen durumlara değil, nahoş, istenmeyen, arzu edilmeyen olayların gerçekleşeceğine, küçük veya büyük bazı felaketlerin yaklaşmakta olduğuna işaret eder.

Rüyada Fare Görmek Ne Anlama Gelir?

Fareler rüyalarda farklı hallerde, farklı renklerde, bazen sevimli ve sevecen bazen ise sevimsiz ve saldırgan yada siyah beyaz ve geri yada başka renklerde de görülebilir. Bütün bunlar rüyanın ne anlama geldiğini anlamak açısından önemlidir. Ancak fare görmek genellikle olumsuz olaylara işaret etmektedir. Rüyada fare görmek huzurlu iken huzursuzluk verecek kadınla münasebete, sağlıklı iken hastalanmaya, zengin iken fakir düşmeye, gizli düşmana, rüya sahibinin başkalarının yardımına muhtaç kalacağına gibi olumsuz ve istenmeyen durumlara işaret eder. Bazı durumlarda ise yine sıkıntı, keder, hüzün ve o kişinin uzun zaman sorunlarla uğraşacağına, verdiği bu mücadeleden dolayı zayıf düşeceğine delalet etmektedir.

Rüyada Siyah Fare Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada fareler farklı renklerde görülebilir. Farenin rengi rüyanın doğru yorumlanması için önemlidir. Rüyada siyah fare görmek ise iyi bir rüya değildir. Siyah fare görmek riya sahibi için sıkıntı dolu günlerin yaklaştığına delalet eder. Siyah fare hastalık, rızkın daralması, kısmetin kesilmesi, başarısızlık gibi olumsuz hallere işarettir.

Rüyada siyah renkte fare gören rüya sahibi sağlıklı bir kimse ise sağlığına daha çok dikkat etmelidir. Çünkü siyah fare hastalık ve keder demektir. Siyah fare gören kimse ticareti hayatına veya iş hayatına dikkat etmelidir, çünkü siyah fare ticarette zarara, iş hayatında başarısız olmaya delalet eder.

Kader her insanın karşısına zaman zaman önemli fırsatlar çıkarır. Önemli olan ve insanın  hayatını huzurlu ve rahat bir şekilde geçirmesi için kaderin sunduğu bu fırsatları değerlendirmesi ve doğru adımlar atması gerekir. Rüyada görülen siyah fare ise, rüya  sahibinin bu fırsatları doğru değerlendirmemesi, yanlış kararlar alarak iş hayatında ve ticaretinde zarda ederek maddi açıdan darlığa  düşmesi, yokluk ve sefalet içerisinde bir yaşam sürmesini haber vermektedir.

Rüyada Beyaz Fare Görmek Ne Anlama Gelir?

Daha öncede belirttiğimiz gibi rüyada fare görmek hayırlı olacak olaylara işaret etmez. Tıpkı siyah fare gibi beyaz farede rüya sahibinin sıkıntı çekeceği ve istenmeyen olayların başına geleceğine delalettir. Rüyasında beyaz gören kimse sosyal çevresine dikkat etmelidir. Bayaz fare görmek daha çok yakın çevresindeki bir kadından gelecek olan zararlara, fitne ve fesada delalettir. Rüya sahibi işaret edilen muhtemelen bir kadından gelecek zararlara karşı temkinli ve tedbirli olmalıdır. Çevresinde güvenmediği ve kendisinden zarar gelebilecek kişilerden uzak durmalı, onlarla maddi veya manevi ilişkiye girmemelidir. Beyaz farenin işaret ettiği o kişiden gelecek zararlar telafisi mümkün olmayan zararlar olabilir. Uzun yıllar rüya sahibinin hayatını sıkıntı geçirmesine neden olabilir.

Rüyada Gri Fare Görmek Ne Anlama Gelir?

Tıpkı siyah ve beyaz farede olduğu gibi rüyada görülmüş olan gri renkteki farede sıkıntı, darlık ve musibet manasına gelir. Gri fare çoğu zaman çekilecek olan maddi sıkıntılara, ticari zararlara, iş hayatının yolunda gitmemesi nedeni ile uğraşacak olan maddi kayıplara veya kazanılacak olan mal ve mülkün, rüya sahibinin çevresinde bulunan ve kendisine içten içe düşmanlık besleyen kişiler tarafından bu maddi kazancın engellenmesine veya o düşman tarafından maddi zarara uğratılmaya delalet eder. Bu nedenle rüya sahibi bu süreçte her zamankinden daha temkinli olmalı, daha doğru adımlar atmaya gayret etmeli, hiç değilse eğer bir ticari faaliyette bulunacaksa bunu iptal etmeli veya erteleme yoluna gitmelidir. Aksi halde uğrayacağı zarar rüya sahibinin bir ömür fakirlik ve yokluk içerisinde bir hayat geçirmesine neden olabilir.

Rüyada Fare Yakalamak Ne Anlama Gelir?

Rüyada fare görmek çoğu zaman kötü olaylara işaret etmiş olsa da rüyanın görüldüğü duruma göre bazen hayırlı ve güzel şeylere delalet edebilir. Rüyada fare yakalamak rüya sahibinin içinde bulunduğu ruhsal ve psikolojik duruma işaret ederek, ruhsal açıdan zorluklarla mücadele edebilecek güçte olduğuna işaret eder. Fare yakalamak rüyayı gören kişinin çevresinde kendisine maddi olarak zarar verecek kişilerin ve düşmanlarının olduğuna, yakalanan siyah farenin açık düşmana, yakalanan beyaz farenin bu maddi sıkıntının bir kadın tarafından geleceğine, gri renkteki fareyi yakalamak ise kendisine gizli şekilde kıskançlık ve haset eden bir kimsenin maddi olarak zarar vermeye çalışacağına fakat rüya sahibinin bu saldırı ve tertiplerin üstesinden gelerek rızkını koruyacağına ve maddi gücünü korumaya güç yetireceğine işaret eder.

Rüyada Fare Isırması Ne Anlama Gelir?

Rüyada Fare tarafından ısırıldığını gören kimse, ısıran fare ister siyah renkte olsun, isterse beyaz renkte olsun temkinli ve tedbirli olmalıdır. Fare bu bakımdan sinsi düşmana işaret eder. Size zarar vermek isteyen, belki de istemeden de olsa zarar verecek olan kişinin iş hayatınızdan biri olabileceği gibi aile efradından, akraba veya yakın çevrenizden biride olabilir. İş hayatınızdan biri olma ihtimali yüksektir ve bu kimse tarafından ya kariyeriniz engellenmek istenecek veya ticaretinize zarar vermek isteyecektir. Beyaz bir fare tarafından ısırılmanız size zarar vermek isteyecek olan kişinin sizin sevdiğiniz, muhabbet beslediğiniz biri olma ihtimalini yükseltir. Böyle bir durumda rüya sahibi insanlara güven konusunda biraz daha temkinli davranarak işlerini daha sağlam adımlarla yapmalıdır. Çünkü fare ısırmasının işaret ettiği bela ve sıkıntılar kısa vadeli değil uzun sürecek olan sıkıntılardır.

Rüyada Fare Yemek Ne Anlama Gelir?

Rüyada fare eti yemek genellikle kişinin iş hayatı, ticari faliyetleri, idealleri ve rızık ile alakalı durumları ifade eder. Kişinin rüyada fare eti yemesi ise farklı şekillerde yorumlanabilir. Eğer ki fare etini yiyen kimse yediği bu etten tat alıyorsa ve bu et ile karnını doyurmuş ise bu rüya o kişi için hayırlıdır. O kimsenin ettiği mücadele ve verdiği emeğin karşılığını maddi olarak alacağına, ticaretinde karlı olacağına, iş yerindeki başarısı sonucu daha da yükseleceğine işaret eder. Ancak rüya sahibi  yediği bu etten tat almıyor, belki zorla yiyor ve karnıda doymuyor ise o zaman bu rüya hayırlı bir rüya değildir. Çünkü bu şekilde görülen bir rüya kişinin iş hayatında zarar göreceğine,  düşmanlarının veya rakiplerinin gelip geleceğine, kendisinin ise zarar ederek maddi sorunlar yaşayacağına delalet eder.

Rüyada Fare Kovalamak Ne Anlama Gelir?

Rüyada fare kovalamanın sonuç olarak hayırlı  mı yoksa hayırsız bir rüya mı olduğu, o farenin rüyada yakalanıp yakalanmamasına bağlı olarak değişir. Fare kovalamak bazı amaçlar uğruna mücadele etmek, emek vermek, düşmana galip gelmeye çalışmak, rızık kapısını veya eldeki rızkı korumaya çalışmak, hırsıza karşı malı korumaya çalışmaktır.

Rüyasında fare kovalayan rüya sahibi eğer o fareyi yakalamış ise, pes etmeyerek verdiği mücadele sonunda rekabetinde galip gelir, hırsıza karşı malını koruyacağına, onun zararını isteyen kişilere fırsat vermeyeceğine işaret eder. Ancak rüyada beyaz fare yakalayan kimse daha temkinli olmalıdır çünkü, o farenin işaret ettiği düşman veya kendisine zarar vermek isteyecek kişi çok yakınından ve sevdiği biri olabilir. Eğer fare kaçıp kurtuluyor ise, rüya sahibinin zarar göreceğine ve sıkıntılı günler geçireceğine delalet eder.

Rüyada Fare Beslemek Ne Anlama Gelir?

Rüyada fare beslemek rüya sahibinin çevresindeki kişiler ile alâkalı durumları ifade eden bir rüyadır. Fare besleyen rüya sahibinin düşmanlarının artacağına, kendisini başarılarından dolayı kıskanan ve çekemeyen kimselerin olacağına ve kendi sorumluluğu altında olan kişilerin kendisinin iyiliği için değil zarar görmesi için uğraşacaklarına delalet eder. Rüyada eğer kendi sahip olduğunuz bir fareyi besliyorsanız bu durumda sizi kıskanan ve düşmanlık eden size karşı garez besleyen bu kişilerin sizin hizmetinizde çalışan kişilerden biri olması daha kuvvetli bir ihtimaldir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here