Her insan hayatı boyunca az ya da çok rüya görür. Rüyalar bazen insanın bilinç altındakilerden dolayı görülse de bazense ilahi kudret tarafından insanlara gelecekte olacak olaylar hakkında ipuçları taşıyan birer mesaj niteliğinde olabilmektedir.

Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada vücuttan kan akması, rüyada elbise üzeriden kan görmek, rüyada kan vermek , rüyada adet kanı görmek, rüyada kanlı çarşaf görmek, rüyada gözden kan gelmesi, rüyada kan lekesi görmek, rüyada akan kanı durdurmak ne anlama gelir?

Rüyada Kan Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kan görmek rüyanın görüldüğü şekle göre olumlu ve olmaz olarak farklı şekillerde yorumlanabilir. Rüyada kan görmek genel olarak kötüye yorulur ancak olumlu yorumlandığı durumlarda sözkonusudur. Rüyada kan görmek çoğu zaman haram yollardan elde edilecek mal ve mülke işaret eder.

Rüyada Vücuttan Kan Akması

Rüyasında vücudunda herhangi bir yara olmadığı halde vücuttan kan akması mal, mülk ve maddi kazanca işaret eder. Bu şekilde rüyasında yara olmadığı halde vücudundan kan akması eğer zengin ise akan kan miktarına göre maddi zarara ugrayacağına, rüya sahibi eğer fakir biri ise yine akan kan miktarı nispetinde mal ve varlık sahibi olur.

Akan kan eğer bir yaradan çıkıyorsa rüya sahibinin eş,dost ,akraba yada yakın çevresinden gelecek olan kötülüğe delalet eder. Makattan kan çıkması ise kişinin bazı yanlış isleri olduğuna ve bunlardan kurtulduğuna işaret eder. Makattan kan çıktığını gören kimse derdinden yada kötülüklerden kurtulur, şeklinde yorumlanır.

Rüyada vücuttan kan çıkması mal ve mülk anlamına gelir. Vücuttan kan çıktıktan sonra kendini daha iyi ve güçlü hissetmiş ise o kişinin daha zengin olacağına eğer kan çıktıktan sonra daha yorgun ve güçsüz hissetmiş ise fakir düşeceğine delalet eder.

Rüyada Elbise Üzerinde Kan Görmek

Rüyada üstü başı kan içinde görmek hayırsız mal ve mülke delalet eder. Rüyasında elbiseleri kanlar içinde olan kişi mal ve mülk sahibi olur ancak bu mal ve mülk onun için hayırlı olmaz. Varlık içinde olduğu halde sıkıntılar yakasını bırakmaz.

Rüyada gömleğin üzerinde kan olması kişinin yakın çevresi ile arasında husumet çıkacağına işaret eder. Rüyasında kanlı gömlek giyen kişi ise hayatında çok önemli bir olay gerçekleşir. Bu olay rüya sahibini hayatı boyunca etkileyecek türden bir olaydır. Kadının rüyasında kanlı elbise giymesi ise eşler arasındaki husumet ve boşanmaya delalet eder.

Rüyada kanlı elbise görmek ise eğer rüyayı gören genç bir kadınsa sorunlu bir gönül ilişkisine işaret eder. Rüyayı gören kadın evli ise kadın hastalıklarına, hamile ise düşük çocuk yapmaya delalet eder.

Rüyasında elbisesinin üzerinde nereden geldiği ve kime ait olduğu belli olmayan kan görmek kişinin tanımadığı yada haberi olmadığı bir kişi tarafından iftiraya ugrayacağına işaret eder.

Rüyada Kan Vermek

Rüyada kan bağışı yapmak rüya sahibinin bazı sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Rüyada kan bağışı gerek aile hayatında gerekse iş hayatındaki sorunların giderileceği ve kişinin sıkıntılarından kurtulacağına şeklinde yorulur. Ayrıca rüyada kan bağışlamak kişinin bir süre dinlenmesi gerektiğine delalet eder.

Ayrıca rüyasında kan bağışladığını görmek kişinin maddi açıdan daha rahat olacağına delâlet eder.

Rüyasında başkasından kan aldığını görmek ise kişinin çevresindeki düşmanlarına karşı zafer edeceğine işaret eder.

Rüyada Adet Kanı Görmek

Rüyada adet kanı görmek rüya sahibi için kendini sıkıntıya düşürecek bir sırrın ortaya çıkacağına ve zor günler yaşayacağına delalet eder.

Rüyada adet kanı kişinin birtakım kötü alışkanlıkları yada aldığı kötü bir haber sonucu sıkıntılı ve stresli günler yaşayacağı şeklinde yorumlanır

Rüyada adet kanı görmenin anlamı rüyanı görenin cinsiyetine göre değişir. Adet kanı kadınlara has bir durum olduğu için rüyayı gören kadın ise olumlu yorumlanırken, rüyayı gören kişi erkek ise olumsuz yorumlanır.

Rüyayı gören kadın için mal ,mülk, maddi kazanç ve iş hayatındaki başarıya delalet eder fakat rüyayı gören erkek ise maddi açıdan zayıf düşmeye kötü haberlere ve iş hayatındaki başarısızlığa delalet eder.

Rüyada Kanlı Çarşaf Görmek

Rüyada kanlı çarşaf görmek pişmanlık anlamına gelir. Rüyasında kanlı çarşaf gören kimse başkalarına yaptığı bir kötülükten dolayı vicdan azabı çekerek pişman olacağına delâlet eder.

Rüyada kanlı çarşaf görmek değer verdiği birine yaptığı kötülükten dolayı kişinin ömrü boyunca vicdan azabı yaşayacağına işaret eder.

Rüyada Gözden Kan Gelmesi

Rüyada gözlerden kan gelmesi farklı şekillerde yorumlanabilir. Gözlerden kan gelmesi çekilecek hasrete ve kaçırılan önemli fırsatlara delalet eder.

Rüyada gözden kan gelmesi kişinin çok sevdiği birinin kendinden uzaklaşacağına bu nedenle o kişiyi özleyeceğine delalet eder.

Ayrıca rüyada gözden kan gelmesi yada kan ağlamak kişinin önüne çıkacak önemli fırsatları değerlendirmeyeceğine bu neden pişmanlık yaşayacağına işaret eder.

Rüyada Kan Lekesi Görmek

Rüyada kan lekesi görmek maddi kayıplara delalet eder. Rüyasında kan lekesi gören kimsenin maddi açıdan lekenin boyutu nispetinde maddi açıdan kayıplara ugrayacağına maddi açıdan çekilecek sıkıntılara ve sorunlar yaşayacağına işaret eder.

Rüyada kan lekesi maddi açıdan uğranacak kayıplara ve bu kayıplar nedeniyle kişinin hem aile hem sosyal çevresinde yaşayacağı sorunlara ve hayatının karmaşık bir hal alacağına delalet eder.

Rüyada Akan Kanı Durdurmak

Rüyada akan kanı durdurmak güzel olumlu ve güzel şeyler olacağına işaret eder. Rüyasında akan kanı durdurmak kişinin iş hayatında yaptığı yanlışlardan dönmesine neticesinde yüksek kazanç elde etmeye , manevi anlamda ise takva yönünden ilerlemeye , hem maddi hem manevi yönden yanlışlardan dönerek ilerlemeye delalet eder.

Ayrıca rüyada akan kanı durdurmak kişinin çevresinde geçmişte sorun yaşadığı kişilere karşı olan öfke ve kininin geçeceğine , geçmişteki yaşananları unutarak huzurlu olacağına işaret eder.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here