Süslenmek haram mı? Kadın kocasından başka erkeklere güzel görünmek için süslenebilir mi? Süslenmek için ipek ve altın haram mı? Kadın kocası için makyaj yapabilir mi? Makyaj yapmak haram mı? Koku sürmek haram mı?

Süslenmek Haram Mı?

Örtünmek,giyinmek ,süslenmek ve güzel görünmek insanın fıtratında olan duygulardır. Allah Teâlâ bu itibarla Araf suresinde örtünmek ve güzelleşmeye dikkat çekmiştir.

Araf Suresi 26. Ayet

Araf suresi 26. Ayet

” Ey Âdem oğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Takva elbisesi işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir, umulur ki düşünüp öğüt alırlar “

Ayette elbisenin örtünmek ve güzel görünmek olmak üzere iki ayrı fonksiyonunda bahsedilmektedir. Ayetin mealinden de anlaşıldığı gibi insan örtünmek ve güzelleşmek için giyinmek zorundadır. Ayette aynı zamanda insanın hem bu dünya için güzel güzelleşmesi hemde ebedî hayat için güzelleşmesi gerektiği vurgulanarak, maddi güzelliğin yanında manevi güzellik için takvaya dikkat çekilmiştir.

Şunu kabul etmek gerekir ki elbise ile süslenmeke güzel görünmek arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu nedenle insanı çekici gösterecek elbise modası varlığını yüzyıllardır sürdürmektedir. Elbise ve güzel görünmek arasındaki bu kabulden dolayıdır ki kadınların dar yada vücut hatlarını belli edecek elbiselerle yabancı erkeklerin karşısına çıkması uygun görülmemiş haram kılınmıştır.

İpek ve altın haram mı? Hem erkek hemde kadın ayette belirtildiği üzere elbise ile kendini güzelleştirmelidir ancak kadın yaratılışı gereği erkekten daha fazla süslenme gereği hisseder. Ayrıca İslam dini süslenmek konusunda kadını erkeğe göre daha serbest bırakmıştır. Kadın ipek giysi giyerek elbisesi ile süslenebilir ancak ipek elbise erkeğe yasaklanmıştır. Aynı şekilde altın ziynet eşyası kadın için helal erkeğe ise haram kılınmıştır. İpek ve altın gibi kadını daha güzel gösterecek ziynet eşyalarını kadın başka erkeklere güzel görünmek için kullanamaz ancak kocası için kullanabilir. Kadının kocası için süslenmesi vacib , başka erkekler için süslenmesi haramdır.

Başkası için süslenen kadının durumu; Kadın sadece helâli olan kocası için süslenebilir. Kadın süslenmesi için verilen ruhsatı sadece eşine karşı kullanabilir. Yabancı erkeklere karşı kullanması haramdır. Peygamber Efendimiz (sav) bu konuda;

” Kocasının dışındakiler için süslenen kadın Kıyamet günü’nde nûru olmayan karanlık gibidir “ buyurmuştur.

Kadının süslenmesinde ki sınır; Kadın fıtratı gereği süslenmek ve güzel görünmek ister. Bu istek yaratılışında var olduğu için bu hisse karşı koyamaz. Allah Teâlâ kadına verdiği bu fıtrattan dolayıdır ki, kadına bazı konularda serbestlik tanınmıştır. Kadın eşi için istediği süslenebilir ve bunda bir sınır yoktur. Makyaj da dahil olmak üzere süslenebilir. Ancak makyaj yapımında kullanılan malzemede domuz yağı yada içeriği bulunmamalıdır. Makyaj için kullanılan madde gusül abdesti için suyun temasına mâni olmamalıdır.

Kadının eşi için süslenmesinde ki bu serbestlik başka erkekler sözkonusu olduğunda tamamen yasaklanmıştır. Kadının başkalarına güzel görünmek adına süslemesi haramdır, hiçbir şekilde süslenemez.

Koku Sürmek Haram Mı?

Süslenmek elbette ki sadece elbise ile olmaz. Güzel kokuda bı tür süslenmedir ve insanları etkilediği bir gerçektir. Peygamber Efendimiz (sav)’in güzel kokuyu sevdiğine dair hadisler bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz’in teri dahi güzel kokardı. Buna rağmen yinede güzel koku kullanırdı. Özellikle Bayram Namazı ve Cuma namazına güzel, temiz elbise ve güzel koku sürerek mescide gidilmesini müslümanlara tavsiye etmiştir. Ancak kadınlara has koku sürülmesini de yine Peygamber Efendimiz yasaklamıştır. Erkekler içeriğinde alkol olmayan ve kadınlarla has olmayan şekilde koku sürebilirler.

Kadınların Koku Sürmesi; Peygamber Efendimiz (sav)’in Hadis-i Şerifleri hem erkek hemde kadınlar için geçerlidir. Her ikisi içinde güzel koku sürmek tavsiye edilmiştir ancak güzel koku kadının cazibesini artıracağı için bazı kısıtlamalar getirilmiştir.

  • Kadının kocası için cazibesini artırmasını İslam dini serbest bırakırken başkaları için cazibesini artıracak, başka erkeklere karşı çekiciliğini artıracak her türlü davranışı da yasaklamıştır. Bu nedenle kadının güzel koku sürerek başka erkeklerin yanında bulunması haramdır.
  • Kocası uzun süre yanında bulunmayan kadınların koku kullanmaları uygun görülmemiştir. Bu konuda Peygamber Efendimiz (sav) ” Kocası sefere çıkmış olup yanıbaşında bulunmayan kadının kokulanmak hakkı yoktur” buyurmuştur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here